آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ​​

human-resource-management-strategies
mjahangir

راهبردهای مدیریت منابع انسانی

اسلایدهای درس راهبردهای مدیریت منابع انسانی که در نیمسال اول 1401-1400 برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت موسسه آموزش عالی عطار ارائه شده است. جلسه 1:

Principle-Management
mjahangir

اصول مدیریت

اسلایدهای درس اصول مدیریت که در نیمسال دوم 1400-1399 برای دانشجویان کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان ارائه شده است.جلسه 1: علایق،

Organizational-Behavior-mjahangir
mjahangir

رفتار سازمانی پیشرفته

اسلایدهای درس رفتار سازمانی پیشرفته که در نیمسال دوم 1400-1399 برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی موسسه آموزش عالی عطار ارائه شده است.جلسه 1:

organizational-change-management-mjahangir
mjahangir

مدیریت تحول سازمانی

دروس دانشگاه – مدیریت تغییر و تحول اسلایدهای درس مدیریت تغییر و تحول که در نیمسال دوم 1400-1399 برای دانشجویان MBA کالج دانشگاه فردوسی ارائه