آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ​​

اصول مدیریت

اسلایدهای درس اصول مدیریت که در نیمسال دوم 1400-1399 برای دانشجویان کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان ارائه شده است.