آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ​​

والدین در نقش کوچ

اسلایدهای دوره آموزشی والدین در نقش کوچ که در دی و بهمن 1400 با همکاری موسسه آرنا رشد ارائه شده است.