آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ​​

دروس دانشگاه - مدیریت تغییر و تحول

اسلایدهای درس مدیریت تغییر و تحول که در نیمسال دوم 1400-1399 برای دانشجویان MBA کالج دانشگاه فردوسی ارائه شده است.