آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ​​

مقالات آموزشی و تحلیلی

persuasion
یادداشت‌ها و مقاله‌ها
mjahangir

14 تکنیک متقاعدسازی

14 تکنیک متقاعدسازی هر فرد یا سازمانی این دغدغه را دارد که دیگران را به انجام دادن یا ندادن کاری یا پذیرفتن موضوعی ترغیب و

ادامه مطلب »