آموزش، پژوهش، مشاوره و کوچینگ​​

مقالات آموزشی و تحلیلی

persuasion
مدیریت بازاریابی دیجیتال
mjahangir

14 تکنیک متقاعدسازی

14 تکنیک متقاعدسازی هر فرد یا سازمانی این دغدغه را دارد که دیگران را به انجام دادن یا ندادن کاری یا پذیرفتن موضوعی ترغیب و

ادامه مطلب »